bình dương-Biển lửa nhấn chìm công ty mút xốp, cột khói cao hàng chục mét