cầu thủ-Các cầu thủ Việt Nam gần như đều đam mê siêu xe, chỉ có anh chàng này có 'lối đi riêng'