Cha In Pyo-Mỹ nam chung tình nhất showbiz U60 vẫn trẻ đẹp, từ chối thừa kế 6.660.000 tỷ vì một lý do đáng ngưỡng mộ