Chi Elly-Clip: Người dân vây kín đường xem lực lượng chức năng áp giải chủ hụi Chi Elly ở Phan Thiết