chụp lén đồng nghiệp-Nam nhân viên Apple bị sa thải vì chụp lén ảnh đồng nghiệp nữ rồi gửi vào nhóm chat, nhưng toà án lại ra phán quyết bất ngờ!