cố ý gây thương tích-Chém chồng liên tục 38 nhát vì ghen tuông