cuồng ghen-Xót thương hai trẻ mồ côi sau cơn cuồng ghen của người cha