cướp-Clip: Tên cướp táo tợn dùng dao xông vào cướp ngân hàng ở Nghệ An