Cứu hộ-Clip: Hai người chạy thoát 1 giây trước khi ngôi nhà 4 tầng bất ngờ đổ sập ở TP HCM