Cứu người-Thêm 'anh hùng ngoài đời thực' khi cõng nhiều người thoát khỏi vụ cháy ở Hà Nội