đám cháy lớn-Nổ cây xăng, mỏ dầu tại Nga, gây thương vong lớn