đánh ghen-Ghen tuông, chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát giữa phố