điều chỉnh giá xăng-Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh