ghen tuông-Sau khi chém nhiều nhát, chồng đưa dao ép vợ tự tử