giá vàng tăng-Giá vàng tăng bất chấp USD mạnh, nhà đầu tư có nên rót tiền vào vàng thời điểm này?