Hà Việt Dũng-Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình