H’Hen Niê-H'Hen Niê, Hari Won sải bước trình diễn trong mưa rét 5 độ tại Hàn Quốc