HLV Park Hang Seo dẫn dắt thái lan-Những yêu cầu của HLV Park Hang Seo để dẫn dắt Thái Lan