hội chứng đi chơi không nhớ đường về-Cảnh báo hội chứng 'đi chơi không nhớ đường về', cứ 3 giây có 1 người mắc