hữu thanh tùng-Một nam diễn viên Vbiz bị bỏng nặng vào ngày 27 Tết, sức khoẻ hiện tại ra sao?