iphone 12-iPhone 12 bất ngờ giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử