kim khâu-Cài kim vào váy cưới trong đêm động phòng, cô dâu bị kim đâm xuyên mông