kim loại quý-Bộ tộc giàu nhất châu Phi: Sống xa hoa không kém gì đại gia Dubai, đến đôi dép lê cũng được đính vàng