Long An-4 cha con ruột ở Long An bị chém trọng thương giữa đồng ruộng