lũ cuốn-Tạm dừng hoạt động khu du lịch sau vụ lũ cuốn 4 du khách nước ngoài tử vong