Mất nước-Cận cảnh trạm cấp nước Thanh Hà bị cư dân phàn nàn về chất lượng nước