mũ bảo hiểm-Vác ống thép một cách bất cẩn, hai người đàn ông gây tai nạn cho cô gái đi xe máy