mưa ngập-Mưa ngập chưa từng có ở Hà Giang, cảnh sát phá nóc nhà cứu 4 người mắc kẹt