mùng 3 Tết-Ngày mùng 3 Tết, hơn 5.500 người vi phạm nồng độ cồn