mừng cưới-Đầu tháng nhận 12 thiệp cưới, nữ công nhân méo mặt tính 'đám đi, đám gửi'