ném tiền-Sự thật việc hơn 2 tỷ đồng 'rơi' vào trong xe của người phụ nữ bán trứng