Ninh Dương Lan Ngọc-Bị bố mẹ giục lấy chồng trước khi đi du học, Ninh Dương Lan Ngọc phản ứng ra sao?