Olympia-Nam sinh đầu tiên tranh tài tại cuộc thi Quý II Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 là ai?