Phim Việt Nam-Phim Việt giờ vàng mới chiếu liền nhận mưa lời khen, nam chính là tân binh nhưng diễn quá đỉnh