Porsche Taycan-Chưa ra mắt, Porsche Taycan 2024 đã xô đổ thành tích của Tesla