quỹ đen-Lương 50 triệu nhưng chỉ đưa vợ 20 triệu: Đàn ông nên đóng góp bao nhiêu tiền để không bị 'mất trắng'?