rằm tháng Giêng-Hàng ngàn người dân ở TP.HCM xuống phố xem Bát Tiên khiến các tuyến đường kẹt cứng