rối loạn tiền đình đang trẻ hóa-Rối loạn tiền đình ngày càng trẻ hóa, 8 nguyên tắc vàng tránh bệnh ‘ghé thăm’