sẵn sàng ứng phó với bão số 2-Huy động 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2