sang đường-Chờ sang đường ở địa điểm 'không thể nguy hiểm hơn', hai người đi đường gặp cái kết 'nhớ đời'