Sao Việt-Nhan sắc nóng bỏng của Á hậu đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND