siêu xe-Loạt siêu xe hybrid nhanh nhất thế giới, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có 2 chiếc