sinh vào mùa đông-Tại sao người sinh vào mùa thu và đông thường trường thọ