Sơn Tùng M-TP-Khéo léo như Sơn Tùng: Cởi áo tặng fan nhưng nhăn mặt hẹn lần sau vì một lý do