sông nho quế-Cam kết không cho thuê trang phục nước ngoài chụp ảnh trên sông Nho Quế