Tesla Model X-Tesla Model X đeo biển số 'P7' đắt nhất thế giới trị giá 351 tỷ đồng