Thái Nguyên-Ám ảnh khi xem đoạn clip cha đâm con gái tử vong chỉ vì một chiếc diều