thuế bất động sản-Lo người giàu đổ về, Singapore đánh thuế nặng BĐS: Mua nhà 5 triệu USD phải trả thuế 3,25 triệu USD