tiêm kích-Phi cơ ‘lạ’ bay trên bầu trời Washington DC, Mỹ điều động tiêm kích đánh chặn