tiền mừng-Bạn gửi thiệp cưới, người đàn ông sốc nặng với yêu cầu 'mỗi người phải mừng ít nhất 1,3 triệu'